สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เยาวชนคนดี นักบัญชีรุ่นจิ๋ว

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมตอนรับนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะ เนื่องในโอกาสการติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เยาวชนคนดี นักบัญชีรุ่นจิ๋ว ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ร่วมกับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน โดยมีปลัดอำเภอสอนสาร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้นำชุมชน  และนักเรียนโรงเรียนน้ำพุปางวัว  ร่วมตอนรับ ทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ณ โรงเรียนน้ำพุปางวัว