การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมคือ ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน รวม 40 คน ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะศึกษานิเทศก์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2