การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปี 2565 โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย