การประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4/2565 เพื่อกำหนด แนวทางการจัดเก็บข้อมูล MOU 12 ข้อ โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุม กันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมทั้งบันทึกคลิปวีดีโอ แนะนำวิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลครบสมบูรณ์ถูกต้อง สะดวกต่อผู้ให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมโนนทรายคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2