อบรมการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2565 และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2565 และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS) ปีการศึกษา 2565 เพื่ออธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ ในการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมี นางสาวทุเรียน สิงห์โคกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายขงเบ้ง บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และนายวัชรพงษ์ แถวไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม