สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธาน อบรมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์  และการใช้เทคโนโลยี ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(canva) โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ได้แก่ นายสมรภูมิ เพิดวังม่วง ครูโรงเรียนบ้านขามป้อม  นายณัฐนชัย คลังระหัด ครูโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  เป็นวิทยากรโดยมีนางทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม