สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการใช้งานแบบรายงานพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ออนไลน์

                                    วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใช้งานแบบรายงานพัฒนาผู้เรียน(ปพ.5) ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้คณะครูนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดทำแบบรายงานฯในรูปแบบออนไลน์เพื่อง่ายต่อการบันทึก การจัดเก็บ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงถูกต้องมากที่สุด โดยจัดทั้งหมด 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา นำโดย  นางศุภลักษณ์  ไปนานผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ และทีมวิทยากรทีม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต2 ทั้งนี้มีคณะครูในสังกัดเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน  350 คนในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม และห้องประชุมสารีบท