สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (PLC) เพื่อตอนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (PLC) เพื่อตอนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ ที่เข้าบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 6 คนพร้อมกับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ สพฐ. และติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และบุคลกรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม