สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โครงการอบรมพัฒนาแกนนำในการป้องและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำในการป้องและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบและความรุนแรงในทุกระดับ โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 240 คน เข้ารับการอบรมจากทีมวิทยากรคณะครูจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีนางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะครู ร่วมอบรมในครั้งนี้