สพป.ชัยภูมิ เขต 2โครงการอบรมพัฒนาแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มี ภาคีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบและความรุนแรงในทุกระดับ และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม มีนางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะครู ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้