สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นำเจ้าหน้าที่ ICT CPM2 รวม 30 คน ศึกษาดูงาน โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV อย่างมีคุณภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมิน NT / O-NET มีผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติ 5 ปีซ้อน โดยมี นายกอบ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป