สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 45 คน และครูผู้จัดทำเวบไซต์ของโรงเรียน 45 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2