สพป.ชัยภูมิ เขต 2มต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีประเด็นในการติดตามเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็น คือ การจัดการเรียนการสอน Active Learning การดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันนักเรียน นโยบายความปลอดภัยของนักเรียน และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์โควิด-19