สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกครูดีเด่นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Fundamental AL Training ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน การคัดเลือกครูดีเด่นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Fundamental AL Training ประจำปีการศึกษา 2565 โดยตัดสินจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Clip VDO การสอน โดยมี นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน คัดเลือก ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2