สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 ณ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 7/2565 เพื่อจักสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และแนงทางปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ โดยมีนายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางวิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยโรงเรียนร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม