สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนาได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565″ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง 

                                                วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี ชื่นชมโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา เนื่องในโอกาสโรงเรียนได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี นายคมกฤษ บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้รับผิดชอบ เข้าพบและนำเรียนกระบวนการดำเนินงาน นวัตกรรม ” 4A Model สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนหินลาดพัฒนา ซึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธ้มโม