สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

                                                 วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี ชื่นชมโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน เนื่องในโอกาสนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนผู้รับผิดชอบ เข้าพบและนำเรียนกระบวนการดำเนินงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ พร้อมนี้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย