สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีนายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม