สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการลดภาระหนี้ ประนอมหนี้ เพิ่มทางเลือกให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี คุณเพทาย ศูนย์จันทร์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ภาค 11 ร่วมพบปะการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และนายอาทิตย์  อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พบปะการหักหนี้สิน กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 227 คน โดยมี คุณอัญชลี ศิวะเสน ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขต ชัยภูมิ  ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาต่างๆ ผอ.กลุ่ม และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม