พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563-2564 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ จำนวน 329 คน ประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา 201 เหรียญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือก 74 เหรียญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลมงกุฎไทย 54 เหรียญ