พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “เส้นทางแห่งศักดิ์ศรี … ความดีที่ภาคภูมิ”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “เส้นทางแห่งศักดิ์ศรี … ความดีที่ภาคภูมิ” ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด 154 คน การจัดงานดังกล่าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด