ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในสังกัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในสังกัดที่ประสบอุทกภัยผลกระทบจากพายุโนรู จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร โรงเรียนบ้านกุดโคลน โรงเรียนบ้านกุดเลาะฯ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาและโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) ทั้งนี้ บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคนให้พ้นจากอุทกภัยในเร็ววัน