แสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

                                                  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนริศรา อินตาหามแห นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงิ้ว และคณะครูร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม