สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาค ค )

                                 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาค ค) การสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งลงพื้นที่สนามสอบในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบสัมภาษณ์  และคณะกรรมการ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยนายวิจิตร  นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ สนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยา