สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาค ก-ข )

                                 วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาค ก – ข) การสอบข้อเขียน และลงพื้นที่สนามสอบเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ และคณะกรรมการอำนวยการสอบ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยนายวิจิตร  นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นวันที่ 2  มีสนามสอบจำนวน 2 สนามสอบ คือ 1.สนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยา 2.สนามสอบโรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินการสอบอย่างเคร่งคัด และดำเนินการด้วยความสุจริต ทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าสอบ จำนวน 775 คน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA