รับรายงานตัวพนักงานราชการ 10 ราย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวพนักงานราชการ จำนวน 10 ราย ซึ่งผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในตำแหน่งให้กับผู้ที่เข้ารายงานตัวทั้ง 10 ราย ในครั้งนี้