สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง  “จตุรมิตรเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร  นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง “จตุรมิตรเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  แสดงออกถึงความสามัคคี ทั้งนี้มีนางสาวจิราภรณ์  เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมงาน โดยมี นายเศรษฐศักดิ์  เฝ้าทรัพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่ม คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรมิตรพิทยา