ต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ประธานที่ปรึกษา รมว.ศธ. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 เขต ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและเปิดนิทรรศการโครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษของชมรม How I Care (HIC) ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน CPM2S CARE Model และโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ได้นำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมได้รับความชื่นชมจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ และคณะอย่างดียิ่ง