สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการบริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2  การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและสุจริต