ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร ประจำประการศึกษา 2565  

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร ประจำประการศึกษา 2565 โดยมีนายสมควร ตากลม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห้างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกลุ่มตำบลในอำเภอคอนสารร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)