สป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว โดยมีนายนิยม สิงห์คำคูณ รองประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนภูมิวิทยา เพื่อนักเรียนแสดงทักษะการทำงานและหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนองถนัด ทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ร่วมแข่งขัน พร้อมกับคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจ