ประชุมคณะกรรมการการประกวดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ผอ.โรงเรียน และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแจ้งกำหนดการการแข่งขัน แนวทาง การปฏิบัติ และเกณฑ์การตัดสิน เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม