สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ ระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) เป็นตัวแทนวิทยาลัย มีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอ ร่วมลงนามความร่วมมือ มี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นสักขีพยาน และมี นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะผู้บริหารวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)