ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ในหัวข้อแก่สาระ พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา