ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับประเทศ ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ในหัวข้อแก่สาระ พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา