สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ เป็นประธาน การประชุมจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีศึกษานิเทศก์และตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม