ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ปีการศึกษา 2565

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจิตร นารอง นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ นายนพดลตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2  ผอ.กลุ่ม และ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ สนามสอบในพื้นที่บริการ 5 อำเภอ รวม 45 แห่ง โดยมีประธานสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบได้ดำเนินการตามแนวทางของ สทศ.อย่างเคร่งครัดและดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย