รับมอบนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่มอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พร้อมทั้งเปิดอาคารอนุสรณ์ 85 ปี ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ และมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด สพม.ชัยภูมิ ร่วมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพและพร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป