สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมสภากาแฟ จังหวัดชัยภูมิ
ประจำเดือนมีนาคม 2566

               วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ อาคารพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ประสานการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งในครั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายเป็นหน่วยจัด สภากาแฟประจำเดือนมีนาคม 2566