สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจ“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 9 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

                          วันที่ 5 เมษายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประชุมการดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 9 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อดำเนินการสร้างและซ่อมบ้านให้กับเด็กนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 5 อำเภอ จำนวน 16 หลังรวมเป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท โดยแบ่งเป็นการสร้างบ้านใหม่ การซ่อมแซม การต่อเติมเสริมความแข็งแรงของตัวบ้าน และสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยมี  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาทุกอำเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล ผอ.กลุ่ม และบุคลาการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมในครั้งนี้    ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม