สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมงาน “แห่นาคโบราญ  สืบสานประเพณี ของดีเมืองภูเขียว” ประจำปี 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายมนัสเจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากร ร่วมงาน “แห่นาคโบราญ  สืบสานประเพณี ของดีเมืองภูเขียว” ประจำปี 2566 โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี มีนายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว กล่าวรายงาน เพื่อสืบสานประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแห่นาคโบราณ ธำรงพระพุทธศาสนาไว้ต่อไป และเป็นการสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ซึ่งมีพระร่วมอุปสมบท จำนวน 11 รูป  โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน ณ วัดโบราณ