ลงนาม MOU ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 262 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข รวมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 200 รางวัล ในการร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา) เพื่่อร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และร่วมกันจัดการศึกษาสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการอย่างเต็มที่ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 5 อำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ต่อไป และศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย