สพป.ชัยภูมิ เขต 2 Kick-Off ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566   

                         วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ Kick-Off 
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 อำเภอแก้งคร้อ ได้แก่ โรงเรียนเหล้ากาดหญ้า โรงเรียนบ้านไพรสามัคคี โรงเรียนโคกไพรวัน โรงเรียนหลุบคา โรงเรียนโสกหว้าโนนหอม โรงเรียนเลิงทุ่ม และโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร ซึ่งทั้ง 7 โรงเรียน ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1/2566  ในรูปแบบ On site  เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จากผู้บริหารและคณะครู