ประชุมกรรมการบริหาร คลัสเตอร์13

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom โดยมี ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จาก 21 เขตพื้นที่การศึกษาในคลัสเตอร์ 13 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อหารือและชี้แจงแนวทางการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ