อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์การศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กล่าวรายงาน นายสานิต ต่ออำนาจ พนักงานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี นายประยูร ศิริคุณ รอง ผอ.รร.ศรีแก้งคร้อ นายเอนก ชาติพหล ครู รร.บ้านดงกลาง นายชูเกียรติ แสงเฟือง ครู รร.บ้านมอญ และนายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครู รร.ชุมชนแท่นประจัน เป็นวิทยากรอบรม และมี เจ้าหน้าที่ ICT และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ สามารถถ่ายภาพและตกแต่งภายได้อย่างสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร และสร้างเครือข่ายช่างภาพจิตอาสา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป