สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจง และมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยกำหนดสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดสนามสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ