สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจ”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 9หลังที่ 79 อำเภอคอนสาร

                                           วันที่ 25 กันยายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปีที่ 9 บ้านหลังที่ 79 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ซ่อมแซมบ้านมอบให้กับ ด.ช.พัชระพงษ์  ใสใหม่ ชั้นป.2 , ด.ช.วีระวัฒน์  หัสโต ชั้น ป.2 และด.ญ.มณีรัตน์  หัสโต ชั้นอนุบาล 2 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเซียงรอดซึ่งได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจาก คุณเรืองเดช  ทวีกุล พร้อมครอบครัวบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และมีผู้ใจบุญร่วมบริจาค ปัจจัย วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้าน มีนายสมควร  ตากลม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวต้อนรับ และมีนางธัญญาลักษณ์  ทองมีศรี กล่าวรายงาน โดยมีนางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ คณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานในครั้งนี้