ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 จากการตรวจเยี่ยมพบว่าการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยา  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ