ร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ สืบสานประเพณี ของดีเมืองภูเขียว ประจำปี 2567

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ สืบสานประเพณี ของดีเมืองภูเขียว ประจำปี 2567 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด เวลา 14.00 น. ณ วัดโบราณ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ และมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีแห่นาคโหดโบราณที่ได้สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีหลายชั่วคนที่มีแห่งเดียวในโลก พร้อมนี้ได้ร่วมพิธีเปิดของดีเมืองภูเขียว ประจำปี 2567 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด  เทศบาลตำบลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ