ร่วมกิจกรรมการรำถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

             เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมการรำถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานรำถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ มีประชาชน​ชาวชัยภูมิ​ทั้ง 16 อำเภอ​กว่า 15,000 คนพร้อมใจรำถวายเจ้าพ่อพญาแล